Naravno. Svaki proizvod ima svoj kod koji zapisan na pakovanju i na taj način se može pratiti cela proizvodnja. Na osnovu koda se tačno zna kada je bila proizvodnja i na kojoj liniji.