GLOBUS – u službi prirode

Ekološka proizvodnja nam je veoma važna!

  • Stopa recikliranja otpada: 85%
  • Upravljanje efikasnim korišćenjem prirodnih resursa
  • Metal koji se koristi za konzerve je lak za recikliranje